Συλλογή & Μεταφορά Αποβλήτων

Πολυετή Εμπειρία στη Αποκομιδή Αποβλήτων

Η εταιρεία KPIKOS, με συνέπεια και σωστό προγραμματισμό, εξυπηρετεί κάθε ανάγκη συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, έχοντας στη διάθεσή της σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει 150 κάδους χωρητικότητας 8 – 10 – 15 m³, χοάνες, 2 οχήματα μεταφοράς και φορτηγά με χώρο φόρτωσης έως 16 m³, που διαθέτουν αρπάγη και γάντζο.

Η KPIKOS αντιλαμβανόμενη της ανάγκες σας, μπορεί να σας διαθέσει νόμιμο εργατικό προσωπικό για τη φόρτωση των αποβλήτων σας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Όλα τα παραπάνω προγραμματίζονται κατά την επικοινωνία σας και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό σας και εκτελούνται με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η KPIKOS είναι εγγεγραμμένη στο Η.Μ.Α. του ΥΠΕΚΑ με αρ.25358-2  ως συλλογέας – μεταφορέας για τη νόμιμη μεταφορά των αποβλήτων σας και μπορεί να συλλέγει και να μεταφέρει τους κωδικούς Ε.Κ.Α. που αναφέρονται εδώ.