Μικράς Ασίας 21

Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54628

Γραφείο κίνησης - παραγγελίων

2310 544650
6981 270635

Λογιστήριο

2312 314752
6981 841488

Ωράριο Λειτουργίας

06:30 - 20:00 πλην Κυριακής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & Α.Ε.Κ.Κ.

Η «KPIKOΣ» διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στις εγκαταστάσεις της προβαίνει στη διαλογή όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, καθώς και την αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των προς απόρριψη αποβλήτων.

Με διαφανείς, νόμιμες και πλήρως οργανωμένες διαδικασίες προωθεί όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν από τη διαλογή σε εξιδεικευμένους συνεργάτες, προς πλήρη αξιοποίηση και αποθέτει το υπόλειμμα σε νόμιμους χώρους.

Η εταιρεία έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με το Σ.Σ.Ε.Δ. «ΑΝΑΚΕΜ», ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων).

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές της ΑΝΑΚΕΜ, παραλαμβάνει κατόπιν συμβάσεως των παραγωγών αποβλήτων με την ΑΝΑΚΕΜ τα παραγόμενα ΑΕΚΚ, τα χαρακτηρίζει και τα ζυγίζει σε πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα στις εγκαταστάσεις της, τα διαχειρίζεται αναλόγως και, τέλος, σε συνεργασία με την ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. σάς παρέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διαχείρισης.

Krikos Enoikiaseis kadon