Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης AN.A.B.E.

Η KPIKOS έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με το Σ.Σ.Ε.Δ AN.A.B.E, το πρώτο εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) από ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές της AN.A.B.E., το έμπειρο προσωπικό της KPIKOS μπορεί να διαχειριστεί τις ποσότητες Α.Ε.Κ.Κ. που παράγονται από την εκτέλεση ιδιωτικών και δημόσιων έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η KPIKOS μπορεί να σας βοηθήσει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο για τη συνεργασία σας με την AN.A.B.E., να παρακολουθεί και να σας ενημερώνει για την πορεία εκτέλεσης του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) του έργου σας και τέλος σε συνεργασία με την AN.A.B.E. να σας παράσχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά διαχείρισης.

dihkhsh-aekk-icon-lg