Διαχείριση Aποβλήτων

Στόχος μας η ελαχιστοποίηση των προς απόρριψη αποβλήτων.

Η εταιρεία KPIKOS διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στις εγκαταστάσεις της προβαίνει στη διαλογή όλων των εισερχόμενων αποβλήτων καθώς και την αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των προς απόρριψη αποβλήτων.

Με διαφανείς, νόμιμες και πλήρως οργανωμένες διαδικασίες προωθεί όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που προκύπτουν από τη διαλογή σε εξιδεικευμένους συνεργάτες, προς πλήρη αξιοποίηση.

Εγγεγραμμένη στο Η.Μ.Α. του ΥΠΕΚΑ με αρ.25358 – 3 ως εγκατάσταση διαχείρισης, αποτελεί την ασφαλή επιλογή σας για τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων σας. Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς Ε.Κ.Α. που μπορεί να διαχειριστεί, εδώ