Μικράς Ασίας 21

Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54628

Γραφείο κίνησης - παραγγελίων

2310 544650
6981 270635

Λογιστήριο

2312 314752
6981 841488

Ωράριο Λειτουργίας

06:30 - 20:00 πλην Κυριακής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Μικράς Ασίας 21, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 28

E-mail

info@krikos-kadoi.gr
Λογιστήριο
office@krikos-kadoi.gr

Ωράριο

06:30 - 20:00 πλην Κυριακής

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ