Μικράς Ασίας 21

Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54628

Γραφείο κίνησης - παραγγελίων

2310 544650
6981 270635

Λογιστήριο

2312 314752
6981 841488

Ωράριο Λειτουργίας

06:30 - 20:00 πλην Κυριακής

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η «KPIKOΣ» εξυπηρετεί κάθε ανάγκη συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, έχοντας στη διάθεσή της σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει κάδους χωρητικότητας από 8 έως 25 m³, 4 οχήματα μεταφοράς κάδων, καθώς επίσης και φορτηγά διαφόρων διαστάσεων με χώρο φόρτωσης έως 50 m³, που κατά περίπτωση διαθέτουν και αρπάγη για τη φόρτωσή τους.

Κατόπιν επικοινωνίας του πελάτη με το προσωπικό της εταιρείας και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του, προγραμματίζονται οι απαραίτητες κινήσεις τοποθέτησης ή αποκομιδής, οι οποίες και εκτελούνται με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Krikos Enoikiaseis kadon